Priser

En skræddersyet aftale
Kontakt os

Allerede ved den første kontakt til Fugemontøren, vil du opleve en forskel.

For at kunne give dig en så retvisende pris som muligt, sørger vi altid for at indhente alle relevante oplysninger om fugearbejdet på dit projekt.

Det kan være I form af :

 • Udbudsmateriale.
 • Vinduesopmålinger/-tegninger.
 • Projektgennemgang.
 • Fotos og andre relevante oplysninger.

Fuger skal konstrueres under hensyn til den ønskede funktion og med hensyn til de omgivende bygningskomponenter og materialekombinationer.
Fuger en en central og vigtig del af byggeriet.
Elastiske fuger skal både kunne optage bevægelser i de omkringværende bygningsdele, samt virke som klimaskærm for at kunne beskytte vores bygninger mod regn, vind samt solens UV stråler.
Indvendigt skal de desuden medvirke til at skabe tæthed og derved mindske energitabet ved opvarmning af vores bygninger, samt forhindre fugt i at trænge uhensigtsmæssigt ind i konstruktionen.

Kort sagt, en fuge er ikke bare en fuge.
Det er ikke bare noget jeg synes eller mener – det er fakta.

Vi sørger også for at afdække dine ønsker, behov samt hvad der er vigtigt for dig, så du får lige præcis den hjælp du søger og efterspørger.

Vi giver gerne, ud fra ovenstående, et uforpligtende tilbud og følger op på fremsendte for at være sikker på, at fremsendte lever op til det aftalte og dine forventninger.

Du kan se langt mere om priser og forudsætningerne for meterbaseret fugearbejde i Fugemontørens generelle Salgs-, Ydelser, og Leveringsbetingelser.

Kontakt os

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for nærmere information. Utvetydige aftaler med håndværkerene omkring arbejdets udførelse, forløb og pris er afgørende for, at byggeprojektet bliver en succes. Vi kalder det Positiv og løsningsorienteret kommunikation.

Priserne på eksempelvis døre/vinduer tager udgangspunkt i en standardfuge

 • Dvs. en frit tilgængelig fuge optil og med 16 mm fugebredde i stueetagen, op til 3 meter over terræn, inkl. bagstop.
 • Ilægning og glitning af fugen, ved forkant af det element der skal fuges, på to over for hinanden stående, lige, glatte og rene og tørre flader
 • Er der tale døre og vindues typer hvor konstruktionen kræver en tilbagelagt fuge, er det langt mere udfordrerne og mere tidskrævende.
 • Et rustikt murværk med runde mørtelfuger spiller ligeledes meget ind.

Som fast tilbagevendende firmakunde, er det muligt at få skræddersyet en prisaftale, der passer præcis til jeres projekter og virksomhed.

Mindre serviceopgaver vil som udgangspunkt blive faktureret på timebasis + materialer.
Ved mindre serviceopgaver vil der som oftest kunne aftales en slags overslags pris enten telefonisk eller via mail.

Mindre serviceopgaver kan defineres som eksempelvis:

 • Fugning af døre/vinduer i et almindelig parcelhus.
 • Udskiftning af fuger i badeværelse eller lignende.
 • Opgaver der, som oftest, tager under en dags arbejde.

Hos Fugemontøren sørger vi altid for at tage en grundig dialog med vores kunder før vi går i gang med en opgave, så vi opnår en fælles forståelse for det projekt, der skal udføres

Hvorfor vælge Fugemontøren?

Desværre er fugearbejde ofte dårligt beskrevet og som oftest udført af mindre kvalificeretarbejdskraft. Når I vælger Fugemontøren er I sikre på, at den specifikke fugemand er højt kvalificeret ogkan se den helt rigtige løsning i hvert enkelt tilfælde.

Ved renoveringer er der ofte mange udfordringer ved hvert element der skal fuges, da der som oftest er forskelligheder og uens forhold, der gør sig gældende.

På nybyg, hvad enten det er for den private bygherre eller en større entreprise, vil Fugemontørens kvalitetsbevidsthed og højt kvalificerede arbejdskraft, gøre en markant forskel.

Forvent og kræv en forskel.

Kontakt os

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Der stilles stadig større krav…

Der stilles stadig større og større krav i det moderne byggeri og med fuld indfasning af BR 15, vil der fra bygherrer, ingeniører og deres rådgivere, blive stillet større krav og være langt mere fokus på:

 • fugerne, der er en central og vigtig del af, at gøre bygningerne mere tætte på den varme side samt en langt mere effektivt klimaskærm på den kolde side.
 • de elastiske fuger i vådrum som en væsentlig den af konstruktionen.
 • konstruktionens vandtæthed, og langt større kontrol af fugerne i vandbelastede områder.
 • de sanitære forhold i alle offentlige bygninger, almene og lejeboliger, hvor skærpede krav til uhensigtsmæssige snavs i revner gør forsegling nødvendigt.

Fugebranchen, FSO, har sammen med Byggeriets kvalitetskontrol indført en certificeringsordning for fugefirmaer i Danmark. Den sikrer en langt mere professionel faglighed og sikkerhed for kvalitet i form af blandt andet daglig proceskontrol og egenkontrol, ikke kun fra firmaet, men også fra den enkelte medarbejder på opgaven. Det hele foregår online og digitalt, direkte på stedet.

Det er foto- og dataregistrering direkte på stedet, der samler alle data på en server, der let kan deles med andre.

Læs mere om Kvalitetssikring

Utvetydige aftaler med håndværkeren omkring pris, forløb og arbejdets udførelse er afgørende for at byggeprojektet bliver en succes.