Boligforeninger

Undgå tab under entreprisen
Undgå tab på driften og på vedligeholdelse

Hvis du sidder i en ledende stilling i en boligforening eller ejerforeningen hvad enten du er i driften eller i vedligeholdelsen, har du måske også oplevet eller erfaringer med dårligt, utilstrækkeligt eller direkte sjusket udført fugearbejde ?

Der er mange, rigtigt mange penge at spare på drift og vedligehold, hvis fugearbejdet er blevet udført af faglige og kompetente fugemontører.

Ved renoveringer er der ofte mange udfordringer ved hvert element der skal fuges, da der som oftest er forskelligheder og uens forhold, der gør sig gældende.
Der skal tages mange hensyn til de eksisterende forhold.
Her er det altså vigtigt, ja alt afgørende, at fugen placeres korrekt eller bedst muligt, så vand og fugt ledes ud og væk fra bygningen.

I dag vælges der ofte vinduestype udfra, at driften og vedligeholdelsen skal være så minimal som overhovedet muligt.
Træ/alu vinduer er ofte løsningen, og det er en rigtig fin løsning, hvis de fugefolk der skal fuge vinduerne, ikke bare fuger løs uden at kende konsekvenserne ved en forkert placeret fuge.
En uhensigtsmæssig eller direkte forkert placeret fuge, kan få katastrofale følger ved at lede vand og fugt direkte ind i bygningen og ikke væk fra bygningen som tiltænkt.
En forkert placeret fuge kan føre til direkte råd i vinduet og de omkringværende konstruktioner med store økonomiske tab på drift og vedligeholdelse som følger heraf.

Hvorfor ikke undgå det !?
Fugemontøren tør stille de spørgsmål der skal stilles. Vi tør gå i dialog med dem der monterer vinduerne. Vi tør gøre opmærksom på udfordringerne – vi fuger ikke bare løs.

Fuger skal konstrueres under hensyn til den ønskede funktion og med hensyn til de omgivende bygningskomponenter og materialekombinationer.
Fuger en en central og vigtig del af byggeriet.
Elastiske fuger skal både kunne optage bevægelser i de omkringværende bygningsdele, samt virke som klimaskærm for at kunne beskytte vores bygninger mod regn, vind samt solens UV stråler.
Indvendigt skal de desuden medvirke til at skabe tæthed og derved mindske energitabet ved opvarmning af vores bygninger, samt forhindre fugt i at trænge uhensigtsmæssigt ind i konstruktionen.

Kort sagt, en fuge er ikke bare en fuge.
Det er ikke bare noget jeg synes eller mener – det er fakta.

Desværre er fugearbejde ofte dårligt beskrevet og som oftest udført af mindre kvalificeret arbejdskraft.
Når I vælger Fugemontøren er I sikre på, at den enkelte fugemontør er både dygtig og faglig kompetent og kan hjælpe med at se den helt rigtige løsning i hvert enkelt tilfælde. Alt sammen i tæt dialog med rådgiver og de andre udførende parter.

finder de rigtige anvendelser, både hvad angår materialeanvendelse og udførelse.)

Hvad enten du har brug for hjælp til fugearbejdet som bygherre, entrepriseleder og/eller rådgiver, vil Fugemontørens faglighed og engagerede, dygtige og kompetente medarbejdere, gøre en markant forskel.

Forvent og kræv en forskel.

Alle vores medarbejdere er uddannede under Fugebranchen, FSO og de retningslinjer der ligger i FugeGuiden.

FugeGuiden er byggeriets digitale håndbog og opslagsværk.

Den er udarbejdet i samarbejde med Dansk Byggeri, Byggeriets Kvalitets Kontrol og Fugebranchen, FSO.
Det er FugeGuiden der danner rammer og retnings linier i langt det meste udbudsmateriale vi ser i dag. Og det lever til fulde op til bygherre og deres rådgiveres krav og faglighed og det gode solide håndværk.

Hos Fugemontøren udfører vi dagligt Digital Kvalitetssikring direkte på stedet via en app på mobiltelefonen. Det er fotoregistrering samt data der samler alle oplysninger på en server, som nemt kan deles med andre.

Vi er medlem af Dansk Byggeri, Byg Garanti samt Fugebranchen, FSO og den tilhørende garantiordning. FSO har sammen med Byggeriets Kvalitets Kontrol lanceret en certificeringsordning og løfter derved barren for fugearbejde til helt nye højder.

Fugebranchen, FSO er en brancheforening under Dansk Byggeri der har til formål, at medvirke til fugematerialer

Hos Fugemontøren er ingen opgave for lille eller for stor, og vi sætter en ære i at yde vores kunder den samme service og kvalitet uanset opgavetype.